فهرست

معرفی اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

-اداره بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات دانشگاه به عنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

-اين اداره در راستاي وظيفه نظارتي خود، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را به طور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود، به صورت مستقيم به روئيت رئیس محترم دانشگاه می رساند تا در حد امكان، نسبت به رفع مشكلات، اقدامات لازم  صورت گيرد.

-این اداره بر اساس قوانين موجود، زیر نظر دفتر بازرسی، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه   می نماید و حسب مورد، گزارشاتي را به منظور پيگيري اصلاح قوانين يا آئين نامه هاي ناقص يا مغاير با هم، براي مراجع ذیربط ارسال مي كند.

-علاوه بر مراجعات حضوری مردم و کارکنان، دریافت شکایات و اعلامیه های سایت سازمان بازرسی کل کشور و شبکه سامد(سامانه الکترونیکی مردم و دولت) از وظایف حرفه ای این اداره می باشد.