فهرست

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

-

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سیّد جلیل سیّدی


سمت :  رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


مدرک تحصیلی :  دکتری تخصّصی آموزش بهداشت و  ارتقاء سللامت


تلفکس :  ۳۲۲۰۵۰۷۱-۰۱۱


تلفن داخلی :  ۳۰۳

عکس

سوابق کاری :

معاون آموزشی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) آمل

 

-------------------------------------------------------------------------------
سایرمسئولیت های فعلی:

- مسئول واحد استعدادهای درخشان دانشگاه
- مسئول بسته شماره ۳ تحول در آموزش(آموزش پاسخگو و عدالت محور)

- دبیر کارگروه ارتقاء سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی بابل

عضو کارگروه راه اندازی دانشکده بهداشت