فهرست

تماس با ما

شماره تماس : ۳۲۱۹۰۵۶۶-۰۱۱   ---   ۳۲۲۰۵۰۷۱-۰۱۱

سامانه پیامکی: 30008638

آدرس: بابل، بلوار کشاورز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، جنب ساختمان ریاست، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ایمیل: bazresi@mubabol.ac.ir